Podhoran

O CO JDE V KAUZE PODHORAN

 

Naším malým městem poslední dobou hýbe kauza hotelu Podhoran.

O co jde?

Na zdejším náměstí se nachází hotel Podhoran, postavený v roce 1974, který je už řadu let v soukromých rukou. Je třeba říci, že žádnému z majitelů se nepodařilo udělat z hotelu prosperující podnik. V současnosti jej vlastní společnost Hotel Podhoran s.r.o., jejímž majitelem a jednatelem je kroměřížský podnikatel pan Radovan Křemeček. Budova je ve vlastnictví společnosti od roku 2008. Naposledy byl hotel přibližně od poloviny roku 2010 do poloviny roku 2011 pronajat stavební firmě, která stavěla podzemní zásobníky pro firmu Čepro v Loukově. Po dokončení stavby však firma hotel vyklidila a panu Křemečkovi se podle jeho slov již nepodařilo najít pro objekt nové využití.

 

Dopisem z 15. 11. 2011 adresovaným starostovi města panu Zdenku Pánkovi předložil Radovan Křemeček městu Bystřice pod Hostýnem nabídku na odkoupení budovy hotelu za 25 000 000 Kč. Nabídková cena obsahuje mimo samotné budovy také pozemky k ní náležející a vnitřní vybaveni hotelu.

 

Podnikatel tvrdí, ze požadovanou částku 25 000 000 Kč mu za objekt nabídla agentura, která provozuje ubytovny pro tzv. nepřizpůsobivé obyvatele, a on městu nabízí objekt ke koupi proto, že si je vědom toho, že vybudování a provozování takového zařízení v centru města by vyvolalo velkou nevoli u občanů města Bystřice pod Hostýnem. Jméno agentury, od které údajnou nabídku dostal, však podnikatel doposud nezveřejnil. Jsou zde tedy pochyby, zda tato nabídka vůbec existuje.

 

Město na nabídku podnikatele Křemečka reagovalo negativně, začalo se však možností objekt odkoupit zabývat. Pro tento účel byl sestaven projektový tým Podhoran. V lednu 2012 proběhla prohlídka hotelu ke zjištění technického stavu budovy, v únoru byla zpracována dispoziční studie na jeho úpravu na bytové jednotky a kanceláře, v dubnu byl zhotoven odborný odhad nemovitosti a následně byl připraven rozpočtový výhled na další roky za předpokladu, že by město hotel koupilo za 25 mil. Kč a rekonstruovalo za 23 mil. Kč. Podle tohoto výhledu by od roku 2014 nezbývaly žádné volné finanční prostředky na obnovu stávajícího majetku města.

 

Na jednání zastupitelstva dne 8. 8. 2012 bylo přijato usnesení, podle kterého by město hotel odkoupilo za 13 000 000 Kč. Tato nabídka byla prezentována panu Křemečkovi, který ji odmítl jako příliš nízkou. Nabídl však městu slevu ve výši 2 mil. Kč, nyní tedy za hotel požaduje 23 000 000 Kč.

 

Současně asi týden poté, co byl s nabídkou města seznámen, nastěhoval do hotelu prvních 40 „nepřizpůsobivých“ obyvatel. Na základě toho začala ve městě kolovat petice, která vyzývala zastupitele, aby město hotel za požadovanou cenu koupilo. Na druhé straně se formovala skupina odpůrců, kteří odmítali, aby se město nechalo vydírat.

 

Mezitím členky OZS napsaly dopis starostovi města Zdenku Pánkovi a sešly se s ním. Náš dopis i odpověď jsou k přečtení zde:

https://www.mubph.cz/clanek.php?id=1778&pageID=81476e9631d91f5d5b2461a61f7f5c56

 

Zastupitelstvo jednalo o této záležitosti na svém veřejném zasedání dne 12. 9. 2012, které se konalo v sále společenského domu Sušil. Zúčastnilo se kolem tří stovek občanů, atmosféra byla bouřlivá, zazněly hlasy pro koupi i proti, vystoupil také senátor Jiří Čunek. Nicméně nabídka zůstala na 13 mil. Kč. Společnost Podhoran, s. r. o. o tom byla informována. V oficiálním stanovisku společnosti, které bylo městu doručeno začátkem října, píše jednatel společnosti Radovan Křemeček, že „vzhledem k výši nabídky města nemá zájem nadále pokračovat v jednáních o prodeji hotelu. Jednání o kupní smlouvě s městem považuje za uzavřená“.

 

Na zatím poslední schůzi zastupitelstva dne 10. 10. 2012 byl projektový tým Podhoran rozpuštěn vzhledem k vyjádření společnosti Hotel Podhoran, s.r.o. viz výše.

 

Zdroje:

www.mubph.cz

https://aktualne.centrum.cz

www.ceskatelevize.cz

https://kromerizsky.denik.cz

https://zpravy.idnes.cz

https://bystricko.webnode.cz

 

 

O co jde našemu sdružení?

 

1. Nelíbí se nám, že zákon umožňuje manipulovat s lidmi v hmotné nouzi, stěhovat je do různých ubytoven, často nevyhovujících hygienických podmínek a dokonce čerpat jejich dávky na bydlení. Pokoušíme se zjistit, zda dojde k novelizaci zákona č. 111/2006 Sb. a jestli tato novela zamezí tzv. realitnímu byznysu, který se rozmohl všude po republice.

 

2. Pokud budou v hotelu Podhoran ubytovaní tzv. nepřizpůsobiví (což zde jsou převážně občané romské národnosti), je třeba s nimi nějakým způsobem pracovat. Nelíbí se nám rasistické a xenofobní výroky některých spoluobčanů, zastáváme názor, že nic není jen černobílé a dobře to vystihují slova, která zazněla v pořadu České televize Intolerance – Už koluje fáma:

 

František Štampach prvorepublikový humanista a pedagog napsal v roce 1940: „Říká se právem, cikáni jsou takoví, jaký je lid kolem, kraje, národové, kteří cikány přijímají. Dokladem jsou mnohé cikánské osady na Moravě, na Slovensku a v bývalé Podkarpatské Rusi. Najdete tam cikány civilizované, mravně sžité a často i výše stojící nežli jest prostředí. Tam škola pomáhá rodinnému prostředí a domácnosti, které jsou uspořádány, to je normální. Tím jest jasně prokázáno, jak rozhoduje prostředí.

Klíč k zločinnosti nemají cikáni ve svých rukou, ve svých vlohách k tuláctví, krádežím, lhavosti a přetvářce. Klíč k zločinnosti v obci mají občané a jejich domovy. Cikáni mezi poctivými občany nutně musejí se státi poctivými, mezi pravdivými občany musí potlačit svou lhavost, mezi svornými občany zapomenou svou hašteřivost. Cikáni nejsou jako celek tlupou dědičných tuláků, zlodějů, podvodníků, lupičů a lidí zatížených neblahými vlohami.“

 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10275866938-intolerance/412235100141003-uz-koluje-fama/

 

Vznikne-li komunita, která dosud v našem městě byla jen velmi malá a bezproblémová, je třeba spolupracovat. A to je velké téma pro zastupitele, občany, podnikatele, učitele, doktory…prostě pro nás pro všechny.

 

 

Odkazy na články v tisku

 

17. 1. 2012

https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/160880-bystrice-zvazuje-koupi-hotelu-boji-se-ghetta-v-centru-mesta/

 

2.6.2012

https://kromerizsky.denik.cz/zpravy_region/koupi-mesto-podhoran-odpoved-neprineslo-ani-zastupitelstvo-20120602.html

 

22.8.2012

https://aktualne.centrum.cz/ekonomika/podnikani/clanek.phtml?id=755098

 

31. srpna

https://zlin.idnes.cz/bystrice-v-zari-rekne-jestli-koupi-hotel-podhoran-fvu-/zlin-zpravy.aspx?c=A120830_145016_zlin-zpravy_ppr

 

12.9.2012

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/312281381990912-udalosti-v-regionech/obsah/218711-bystricti-zastupitele-rozhodnou-o-hotelu-podhoran/

 

https://bystricko.webnode.cz/news/rozhodnuti-o-koupi-podhoranu-nepadlo/

 

13.9.2012

https://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/zlinsky/clanek.phtml?id=757265

 

https://zpravy.idnes.cz/bourlive-jednani-bystrice-miliony-na-podhoran-neda-f8u-/domaci.aspx?c=A120912_094559_zlin-zpravy_ppr

 

14.9.2012

https://zpravy.idnes.cz/bystrice-zavedla-poplatek-za-ubytovani-petikorunu-na-den-pmu-/domaci.aspx?c=A120914_085441_zlin-zpravy_ppr

 

Na www.mubph.cz v sekci Zprávy a oznámení je několik článků o kauze.

Je zde např. i fotogalerie z prohlídky objektu:

https://www.mubph.cz/clanek.php?id=1782#

Diskuse: Podhoran

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde