DEN ARCHITEKTURY PODRUHÉ V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM

 

Již podruhé uspořádal Okrašlovací a zábavní spolek (OZS) v Bystřici pod Hostýnem zastavení celorepublikového festivalu Den architektury. Na dopolední výlet s architekty zasvěcený stavbám a městským celkům spojeným se založením a rozvojem továrny na ohýbaný nábytek (TON) přišlo opět přes 60 lidí.

Začátek prohlídky u hlavního vstupu do továrny TON. Více fotografií ve fotogalerii.

 

Úvodní slovo shrnující význam TONu pro rozvoj města obstaral Milan Vašina. Tomáš Jalůvka připomenul urbanistickou hodnotu kolonií dělnických domků na Přerovské ulici a na Samostatnosti, které navrhoval architekt Otto Urban. Pro firmu TON (resp. Thonet) navrhnul architekt Karel Honzík bytový dům na rozhraní Bystřice a Rychlova známý pod názvem Fiňák. Návštěvníkům představil stavbu Petr Čáslava.

Procházka po městě byla zakončena v sále loutkového divadla místní Sokolovny. Jaroslav Juřica, absolvent místního nábytkářského učiliště a dnes jeden z nejznámějších českých designérů zde představil genezi návrhu židle 002, kterou TON vyrábí. Juřica, sám valašský rodák, v současnosti pracuje mimo jiné pro další  blízkou nábytkářskou firmu - rodinný valašskomeziříčský podnik Jelínek.

Závěr Dne architektury byl věnován několika nápadům, které OZS zaslali čtenáři bystřického Zpravodaje. Tomáš Jalůvka představil domácí i zahraniční inspirace pro případnou realizaci tržnice. Ukázal, že tržnice může mít více funkcí a může posloužit mimo prodejní dny i jako příjemný venkovní prostor pro kulturní akce. Druhým nápadem, kterým se Jalůvka zabýval, byla možná úprava břehů Bystřičky pro rekreační účely. Na příkladu Litomyšle ukázal, že říční břehy mohou být příjemnou rekreační a klidovou tepnou města, kterou si lidé mohou velmi oblíbit.

Představení inspirací odjinud bylo ze strany OZS zamýšleno jako určité závěrečné poselství pro návštěvníky - dívejte se kolem sebe a přemýšlejte o místě, ve kterém žijete. Město není uzavřený prostor, může se rozvíjet a vy k tomuto rozvoji můžete přispět.

Budeme rádi, když nám na email info@ozs.cz pošlete jakékoli své nápady ohledně vylepšení veřejných prostranství. Vaše návrhy mohou být inspirací pro další Den architektury a jednou možná i prvním krokem k realizaci.

Děkujeme Sokolu za bezplatné zapůjčení sálu, architektům-průvodcům za čas, který Dni architektury věnovali a všem návštěvníkům Dne architektury za podporu, kterou našim aktivitám vyjádřili svou účastí.

***

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde