OMEZIT HAZARD V BYSTŘICI?

 

KDE? Městský úřad, Masarykovo nám. 137, Bystřice pod Hostýnem, zasedací místnost v přízemí

KDY? úterý 3. března 2015, 17:00 – 18:30

 

V červnu 2014 proběhla v nově otevřené galerii Výloha vernisáž umělecké intervence „Herna“ výtvarníka Lukáše Houdka. Instalace vznikla na popud Okrašlovacího a zábavního spolku (OZS). Ironická nápodoba interiéru a venkovních poutačů heren nebyla jasným vyjádřením ve smyslu „zakažte herny“, spíše se kolemjdoucích měla ptát: „Není už heren v Bystřici dost? Neměli by se zastupitelé více zajímat o tento druh podnikání, pokud podle všeho přináší různá sociálně-patologická rizika?“

Tyto otázky stojí také za veřejnou debatou, kterou OZS navazuje na loňskou výstavu. Jsme si vědomi, že případná regulace hazardu (nebo ponechání hazardu bez omezování) je rozhodnutím, které musí učinit zastupitelé. Jsme si vědomi, že ne každý zastupitel má o problematice hazardu veškeré relevantní informace. Jsme si vědomi, že situace nemá jednoznačné řešení a záleží na politických i morálních hodnotách, které zastupitelé zastávají. A nakonec – jsme si vědomi, že občané by se měli o své okolí zajímat a k řešení přispět.

Jedním z našich příspěvků je plánovaná debata. Naším záměrem je zprostředkovat zastupitelům názory odborníků a možnost debatovat s nimi, zároveň chceme dát prostor občanům, aby svůj názor sdělili zastupitelům.

 

Program debaty

(moderují členové OZS Pavel Kubaník a Jana Zapletalová Koláčková):

 

Úvod

Představení analýzy drogové scény v Bystřici pod Hostýnem: rozhovor s Janem Zahradníkem, Charita Kroměříž

prostor pro otázky zastupitelů a občanů

Rozhovor s PhDr. Dobrilou Hrůzovou, odbornicí na léčbu patologických hráčů, Psychiatrická nemocnice Kroměříž

prostor pro otázky zastupitelů a občanů

Rozhovor s Ondřejem Mirovským, místostarostou Městské části Praha 7, a Tomášem Pasterným, organizátorem iniciativy Zlín bez hazardu

prostor pro otázky zastupitelů a občanů

Vyjádření zástupců jednotlivých kandidátek k jejich postupu v debatované otázce v příštích měsících

Závěrečná diskuse

 

Předpokládaný konec diskuse v 18:30

 

Debatu pořádá Okrašlovací a zábavní spolek

Náklady jsou financovány z grantu Strany zelených.

***

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde