PŘEDVOLEBNÍ ANKETA O HERNÁCH

Před volbami jsme rozeslali na emailové adresy lídrů všech osmi kandidujících stran a sdružení v Bystřici pod Hostýnem stručný on-line dotazník zaměřený na postoj kandidátů k hazardu ve městě. Lídři byli požádáni, aby link na dotazník přeposlali dalším členům svých kandidátek.

Kromě kandidátů ČSSD (oslovili jsme osobně pana místostarostu Antonína Pařízka s žádostí o vyplnění) a Úsvitu (kontakty na lídry kandidátky jsou z veřejných zdrojů nedohledatelné, takže jsme je nemohli oslovit s žádostí o vyplnění) odpověděl alespoň jeden zástupce každé kandidátky. Nejvíce odpovědí jsme zaregistrovali od kandidátů hnutí ANO, KDU-ČSL a STANu.

Všech 28 respondentů souhlasí s tím, že hazard ve městě je potřeba omezit. Žádný z kandidujících by nepovolil licenci další herně v Bystřici. Dvě třetiny respondentů se rovněž přihlásilo k tomu, že v případě zvolení budou iniciovat kroky směřující k omezení hazardu v našem městě.

Z nabízených řešení se celkem 11 respondentů vyslovilo pro postup neudělování dalších licencí a neprodlužování licencí stávajících. 10 respondentů se kloní spíše ke snížení současného počtu heren a herních prvků, pro zákaz heren ve městě se vyslovilo 5 kandidátů, další respondenti popsali jiná řešení.

Okrašlovací a zábavní spolek hodlá po volbách téma znovu oživit formou veřejné debaty a využít odpovědí zvolených kandidátů jako veřejně daného příslibu k omezení hazardu v Bystřici.

Souhrn výsledků ankety je k stažení zde.

***

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde