PETRA MALOTOVÁ, Hlavní koordinátor a chůva

Vyrůstala jsem v Bystřici pod Hostýnem a během dětství jsem měla spoustu zálib. Největšími z nich byl volejbal a láska ke koním, které mi zůstaly dodnes. Po absolvování střední školy jsem pracovala s koňmi, kde byla součástí mojí práce výuka dětí na dětských táborech. Děti jsem učila nejen jezdit, ale i přístupu ke zvířatům a péči o ně.

Další zkušeností byla práce s mentálně postiženými, kde jsem pracovala dva roky a získala jsem Osvědčení pracovník sociální péče-obslužná péče. Práce to byla velmi náročná, ale získala jsem zde zcela jiný rozhled, přístup a praktické zkušenosti, právě díky „výjimečnosti“ těchto lidí.

V roce 2007 se nám narodil první syn a můj obzor se začal postupně s jeho péčí rozšiřovat zcela jiným směrem. Absolvovala jsem kurz efektivního rodičovství a kurz Odborné chůvy, kde jsem se naučila jiný přístup k dětem a jejich výchově a spoustu praktických dovedností. Z tohoto studia a následné praxe (aplikované i na našem synovi) jsem si odnesla většinu znalostí, ze kterých nyní čerpám při rozšiřování kvalifikace. V současné době jsem zařazena do projektu Sítě mateřských center Nové zaměstnání Sobě – Možnost zaměstnání Tobě, v rekvalifikačním kurzu Péče o dítě od 0 do 10 let věku.

Druhý syn se nám narodil v roce 2011, a tak měl Filípek tolik vytouženého brášku Tobiáška. Láska k oběma dětem a péče o ně mě přivedla na myšlenku vytvoření centra s cílem dát zázemí jak dětem, tak i jejich rodičům. Začala jsem kontaktovat známé s mojí myšlenkou, a tak se postupně zrodilo naše Rodinné centrum Knoflík, které nyní úspěšně otevíráme.

Jsem velmi ráda, že se nám naše myšlenka i přes mnohé problémy podařila realizovat. Na RC KNOFLÍK, které se bude jistě dále rozrůstat, jsme všichni pyšní. Díky jeho realizaci zde můžeme trávit společný čas s Vámi i Vašimi dětmi, se kterými budeme velmi rádi pracovat.

Těšíme se na Vás!

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde