DEN ARCHITEKTURY 2015 BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Den architektury v Bystřici nabídnul pohled do minulosti i budoucnosti

Čím je zajímavá bystřická Nádražní ulice? Jak má vypadat dobrá rekonstrukce historického domu? A jak by mohla jednou vypadat přístupová cesta poutníků a turistů na Hostýn? Tato témata přilákala více než sedmdesátku zájemců na komentovanou procházku městem v rámci celorepublikového festivalu Den architektury. Bystřice pod Hostýnem je jedním z nejmenších měst, kde se festival pořádá a již potřetí se ukázalo, že i zde je stále co nacházet.

Zatímco předchozí ročníky se cele nebo do určité míry věnovaly především výjimečným stavbám, letošní ročník spíše upozornil na soubor dobových poctivých staveb (škola, vily, menší domy, činžovní dům), které na přelomu 19. a 20. století díky dohledu městského stavitele Otty Zemana promyšleně dotvářely postupně se rodící kolorit Nádražní ulice. Průvodce procházkou, bystřický architekt Tomáš Jalůvka, průběžně návštěvníky upozorňoval na drobné i výraznější pozdní úpravy, které kdysi jednotnou tvář ulice rozdrobují – břízolitové omítky namísto hladkých, jiná výseč oken, vysoké zdi oddělující domy od ulice namísto původních „průhledných“ plotů.

Vrcholem akce pak byla prohlídka dalšího Zemanova domku v Nádražní ulici, na kterou zvědavý zástup pozval jeho současný majitel RNDr. Jiří Barbořík. Měl se čím pochlubit – zděděnou stavbu ve spolupráci s architekty a památkáři velmi citlivě opravil, a to včetně přístavby, kterou k novorenesančnímu domku dotvořil jeden z nejvýznamnějších českých funkcionalistických architektů Bohuslav Fuchs. Právě Fuchsovým stavbám se výrazně věnoval první ročník Dne architektury v Bystřici před dvěma lety a v rámci tohoto ročníku se k festivalu prohlídek přidaly i nedaleké Všechovice, kde se slavný architekt narodil.

Bystřický Den architektury ovšem i tento rok nenabídnul pouze pohled do minulosti. Tečkou procházky byla prezentace architektky Lenky Bulisové, ve které představila v místní Sokolovně svou vizi cesty na Hostýn z okolních obcí - Bystřice, Slavkova a Chvalčova. Komplexní řešení zahrnovalo návrhy autobusových zastávek, lesních zastavení, vyhlídek, zjednodušení průchodu některými místy pro lidi s kočárky nebo dlouho diskutované podoby a umístění prodejních stánků na samotném Hostýně. Návštěvníci tak mohli nahlédnout na současný problém a jeho možné řešení.

Okrašlovací a zábavní spolek, který v Bystřici Den architektury pořádá, vystaví projekt cesty na Hostýn ve své pouliční galerii Výloha poblíž bystřického náměstí. Napište nám na náš email info@ozs.cz  jestli se vám tato vize líbí a sledujte naše www.ozs.cz kde přineseme podrobné informace o projektu a rozhovor s architektkou Lenkou Bulisovou. Rádi povzbudíme debatu mezi místními obyvateli a zastupiteli obcí o možnosti případné realizace.

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde