O naší činnosti

Aktivní historie našeho spolku je sice teprve krátká, naše ambice jsou však veliké.

Chceme naší činností oslovit co nejširší okruh lidí a obyvatele do života města zapojit.

Jsme otevření každému, kdo má chuť udělat něco pro město, ve kterém žije.

 

Zabýváme se především těmito oblastmi a tématy:

 

Okrašlování města Bystřice pod Hostýnem

 • Využití zámku a zámecké zahrady
 • Obnova Sokolovny
 • Venkovní tělocvična
 • Zlepšení dopravní infrastruktury, chodníků a stezek
 • Oprava hráze u rybníka v Zahájeném

 

Ochrana přírody

 • Údržba a výsadba stromů a alejí
 • Čištění Bystřičky
 • Velký jarní / podzimní úklid
 • Udržitelný rozvoj

 

Budování občanské společnosti

 • Kontakt se samosprávou
 • Aktivní zapojení do záležitostí a hospodaření města
 • Kauza Podhoran
 • Boj proti hazardu

 

Organizace kulturních a společenskych akcí

 • Promítej i ty!
 • Festival Jeden svět
 • Masopust
 • Site-specific představení
 • Divadelní představení pro děti
 • Dobročinné akce

 

Poslání a cíle sdružení

Základním cílem sdružení je rozvíjet spolupráci mezi občany a místní samosprávou a realizovat aktivity směřující ke zlepšení kvality života ve městě i celém regionu, a to prostřednictvím rozvoje podmínek pro volnočasové aktivity, péče o ochranu životního prostředí, přispívání k ekologické výchově veřejnosti a úsilí o povznesení kulturních hodnot. Další cíle sdružení jsou: propagace a prosazování principů občanské společnosti, rozvíjení partnerství a spolupráce s podobně zaměřenými organizacemi i jednotlivci nejen v regionu, ale v celé České republice i v zahraničí.

 

 

 

Historie sdružení

 

Okrašlovací a zábavní spolek v Bystřici pod Hostýnem

Činností našeho sdružení bychom rádi navázali na činnost Okrašlovacího a zábavního spolku, který vznikl v Bystřici pod Hostýnem už v roce 1888. Původně to byla skupina lidí, kteří měli zájem o udržení pěkného vzhledu lázeňského městečka. Od roku 1896 konal spolek pravidelné schůze. Dnes bychom řekli, že šlo o kulturní komisi, o zvelebení města, ochranu životního prostředí a o povznesení kulturních hodnot. Spolek dával podněty k výsadbě zeleně, dláždění chodníků, kanalizaci, ošetření stromů a ptactva apod. Roku 1902 spolek dokonce doporučil zřídit pro dámy zvlášť veřejný possoir. Prvním předsedou spolku byl zámecký zahradník Josef Machacz. Ten byl 14. 1. 1900 prohlášen i čestným členem spolku. Zemřel 28.1.1902. Jeho syn, také zahradník, se již psal Machač. Dalšími členy byli baron Olivier Loudon, Eduard Pospíšil - starosta, Josef Barot - městský zahradník, dr.Isidor Wostrý - notář, Josef Krumpholc - učitel, Otto Zeman - stavitel, výtvarníci Hanuš Schwaiger, František Ondrúšek, Kaludius Madlmayr aj. Tehdy tekl ještě Černý potok Horní ulicí, proto spolek doporučil vyústit jej v Zahájeném do Bystřičky. V roce 1908 měl spolek 185 členů. V roce 1910 byl vznesen návrh, aby byl zřízen odbor musejní a dokonce i návrh na honorovaného městského historiografa a vedení obecní kroniky.

12. 2. 1911 změnil spolek stanovy na rozšířenou působnost a ochranu Domoviny. Během 1. světové války byla činnost spolku utlumena, teprve r. 1919 plně obnovil svou činnost. Po různých reorganizacích za první republiky přešla působnost spolku na spolek zahrádkářský.

 
Zdroj: www.mubph.cz

 

 

 

 

 

RC Knoflík má samostatné stránky.

Navštivte www.rcknoflik.cz

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde