Den architektury v Bystřici pod Hostýnem

Odhadem 60-70 lidí se zúčastnilo bystřické části festivalu Den architektury, kterou zorganizoval místní Okrašlovací a zábavní spolek. Festival probíhá u příležitosti mezinárodního dne architektury již třetím rokem ve městech po celé České republice. Komentované procházky po výrazných stavbách daného města se uskutečnily vedle Bystřice také ve zhruba čtyřiceti dalších městech v Čechách, na Moravě a nově rovněž na Slovensku a v Anglii. Bystřice pod Hostýnem se tak ocitla na jeden den ve společnosti Londýna, Prahy, Ostravy, Zlína nebo Litomyšle.
Smyslem festivalu je rozšířit povědomí o architektonických hodnotách vybrané lokality a prohloubit u lidí zájem o veřejný prostor a možnosti, kterými lze do veřejného prostoru  zasahovat - ať už v pozitivním nebo negativním smyslu.
Bystřická část festivalu měla čtyři hlavní zastavení – budovu kovomatu na rohu ulic Dolní a Nádražní, Maťovu vilu na ulici Slavkovské, budovu bývalé Tauberovy továrny (později Šohaj) a nakonec budovu místní Sokolovny, obě posledně zmíněné od architekta Bohuslava Fuchse. Průvodní slovo k jednotlivým zastavením si rozdělili tři architekti původem z Bystřice pod Hostýnem – Milan Vašina ze zlínské  firmy S Projekt plus, Petr Čáslava působící v brněnském atelieru Vizage a Petr Moráček z pražského studia Mimosa architekti. Zasvěcený výklad o minulosti a současnoti bystřické Sokolovny zajistil v závěrečné části procházky pan Zbyněk Svoboda.
Pro mnohé účastníky architektonického výletu bylo překvapením, že i v Bystřici máme domy, které mají trvalejší hodnotu a u kterých stojí za to se zastavit. Je ale pravda, že především Tauberova továrna je v dnešní době především připomínkou toho, jak neuvážlivé zásahy mohou původní výraz stavby zcela zakrýt.
Vedle informací o historii a architektonických hodnotách výše zmíněných čtyřech prvorepublikových staveb mohli návštěvníci nahlédnout také do nešvarů současného zacházení s veřejným prostorem ve městě. Jeden příklad za všechny - zatímco ve 30. letech kompetentním úřadům záleželo na tom, aby byla zachována uliční linie a úřady proto přiměly architekta a místního zastupitele Josefa Maťu, aby průčelí plánované vily posunul na hranici pozemku,  řetězci Albert bylo povoleno zasadit supermarket až do hloubi parcely. Namísto aby obchod doplňoval linii domů na ulici ČS brigády, vznikla na tomto místě díra - parkoviště, kde se marně snaží o soulad chodci a řidiči.  Tento zásah ruší charakter celé třídy vedoucí k Hostýnu a vlastně celého horního konce náměstí. Podobnou díru v zástavbě s výhledem na zeď kotelny můžeme vidět u místního Lidlu. Doufáme, že Den architektury přiměje bystřické občany a zastupitele, aby se více zajímali o plánované stavby a aby se v budoucnu s veřejným prostorem nakládalo uvážlivěji.
Informace a obrazové materiály, které jsme díky pečlivé přípravě průvodců získali, chceme v utříděné podobě zveřejnit na našem webu (www.ozs.cz). Tyto prezentace k jednotlivým stavbám by v budoucnu měly vést k vytvoření určité „naučné stezky“ po hodnotných bystřických stavbách a širších urbanistických celcích.
Věříme, že Bystřice pod Hostýnem má v tomto ohledu co nabídnout – ostatně na bystřické stavby se vedle místních přijeli podívat například i lidé z Valašského Meziříčí, kde Den architektury probíhal následující den. Okrašlovací a zábavní spolek již nyní přemýšlí nad dalšími ročníky Dne architektury v Bystřici pod Hostýnem a okolí.
Pár fotografií z akce najdete zde .

Chcete nás podpořit?

Budeme rádi, když přispějete na naši činnost:

2000388454/2010 

Darovací smlouva ke stažení zde